www.24smolian.com

Започва приемът на заявления: Стартова помощ от 15 000 евро за „малките” стопани

понеделник, 27 юни 2016 г.0 коментара

Започва приемът на заявления по подмярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие". Заявления могат да се подават от 4 юли до 12 август.
По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" ДФ „Земеделие" подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на равностойността на 15 000 евро. Един от приоритетите на подмярката е подпомагане на стопанства, разположени изцяло в планински райони, което дава много добри възможности на стопаните от Смолянска област.
Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа.
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон, както и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
Кандидатите представят бизнесплан, по образец, за развитие на стопанството за максимален период от пет години. Бизнеспланът може да бъде изготвен безвъзмездно от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
24smolian.com 

Изпрати :

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I

 
24 СМОЛЯН