www.24smolian.com

Спасителният заем не бе приет, Смолян ще плаща 300 хил.лв. на месец

сряда, 15 юни 2016 г.0 коментара

Предложението за поемане на дългосрочен облигационен заем за покриването на задълженията на Община Смолян не бе прието след два часа разгорещени дебати. Точката бе залегнала като №1 в Дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в сряда. 14 съветници гласуваха „За", 6 бяха против, а петима се въздържаха.
Общата сума на облигационната емисия е за 10 млн. лева, а планираната лихва ще бъде в рамките до 4% . Срокът за погасяването му бе предвиден до 12 години, а на лихвите-на всеки 6 месеца. Такси и комисионни ще бъдат по тарифи на Централен депозитар АД, инвестиционен посредник и др. Обезпечението му ще е под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Смолян, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия.   
На проведеното обществено обсъждане зам.-кметът Венера Аръчкова обясни, че  средствата от този дълг ще бъдат използвани за погасяване на банков кредит от 2007 г. към Инвестбанк, задължения към ФЛАГ, нови, текущи и просрочени капиталови разходи. „Чрез емисията решението ни на практика е да не поемаме нов дълг, а да разплатим старите задължения. С получаване на финансирането ще постигнем по-добри финансови параметри и община Смолян ще бъде в състояние да разплати задълженията и да даде шанс за инвестиционни намерения в по-добра среда", коментира Аръчкова.
Общинските задължения са 6,6 млн. лева, останали за плащане към „Инвестбанк" по кредита, взет преди два мандата за улици в Смолян. 3 950 000 лв. е безлихвеният кредит от финансовото министерство. Всички останали кредити–около 3,3 млн. лв. са от фонд „ФЛАГ" за изпълнение на проекти.
Венера Аръчкова посочи, че в  края на март изтече споразумението с „Инвестбанк" и от 1-ви април главницата плюс лихвата месечно става близо 300 хил.лв. „За голямо съжаление общинска администрация не може да си позволи такъв ресурс от собствени бюджетни средства", обяви зам.-кметът.
24smolian.com

Изпрати :

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I

 
24 СМОЛЯН