www.24smolian.com

Общината готви план „Финансово оздравяване”

понеделник, 20 юни 2016 г.0 коментара

Започване на процедура по финансово оздравяване на Община Смолян. Това решение бе взето от Общинския съвет. Разпоредителният орган възложи на кмета Николай Мелемов до един месец да изготви план за оздравяване на общината. След изготвянето му той трябва да бъде подложен на публично обсъждане.
По  Договор за кредит от 20.08.2007г., сключен между община Смолян и „ИНВЕСТБАНК" АД, изменен от страните с Анекс № 1 от 26.09.2012г., с общ размер на кредита в размер на 13 000 000 лева е налице остатък по съществуващия кредит. По сключени и изпълнени договори има стари задължения на община Смолян към доставчици. Събирането на дължимите суми е съпроводено с образуване на изпълнителни дела с всички неблагоприятни последици от това, в това число увеличаване на задължението с разноските по изпълнителните дела, налагане на възбрани и запори и публична продан на имущество, водещи до нарушаване на бюджетната финансова автономия и дисциплина на община Смолян и невъзможност за разплащане на съществуващите задължения. На база на установени по отношение на община Смолян три или повече от условията по чл. 130а, ал.1 от Закона за публичните финанси е получено уведомление от министъра на финансите за необходимост от откриване на процедура за финансово оздравяване. Действително, оценката на финансовото състояние на община Смолян обуслява необходимостта от откриване на процедура за финансово оздравяване, в резултат на която да бъде изготвен и прилаган план за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси, посочиха от администрацията на кмета Мелемов.
Община Смолян отговаря на четири от шестте критерия за финансово оздравяване, регламентирани от закона. Тя е сред общините със задължения към края на 2015 г., надвишаващи 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Общината е и сред общините с поети  ангажименти за разходи по бюджета, надвишаващи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
Просрочените задължения на община Смолян към края на м.г. са 4,1 млн. лева.
24smolian.com

Изпрати :

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I

 
24 СМОЛЯН