www.24smolian.com

Отново „жега” в Общинския съвет? Трети опит „10 млн.лв. за покриване на старите дългове“

четвъртък, 28 юли 2016 г.0 коментара

За трети път кметът на Смолян Николай Мелемов ще внесе в Общинския съвет предложението за поемане на дългосрочен облигационен заем за покриването на задълженията на Община Смолян. Това ще стане на предстоящата сесия на разпоредителния орган в четвъртък.
Припомняме, че през юни предложението не бе прието от общинските съветници след два часа разгорещени дебати. Тогава 14 съветници гласуваха „За", 6 бяха против, а петима се въздържаха. 
Общата сума на облигационната емисия е за 10 млн. лева, а планираната лихва ще бъде в рамките до 4% . Срокът за погасяването му е предвиден до 12 години, а на лихвите-на всеки 6 месеца. Такси и комисионни ще бъдат по тарифи на Централен депозитар АД, инвестиционен посредник и др. Обезпечението му ще е под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Смолян, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия. Средствата ще бъдат използвани за рефинсиране на съществуващ дълг, като приоритетите за погасавяне на задължения са съгласно приложена справка на общинските съветници за състоянието на общинския дълг към 30 юни 2016 г.  при отчитане на контретните потребности, сочи в докладната си кметът Мелемов.  
На проведеното обществено обсъждане през април т.г. зам.-кметът Венера Аръчкова обясни, че средствата от този дълг ще бъдат използвани за погасяване на банков кредит от 2007 г. към Инвестбанк, задължения към ФЛАГ, нови, текущи и просрочени капиталови разходи. „Чрез емисията решението ни на практика е да не поемаме нов дълг, а да разплатим старите задължения. С получаване на финансирането ще постигнем по-добри финансови параметри и община Смолян ще бъде в състояние да разплати задълженията и да даде шанс за инвестиционни намерения в по-добра среда", коментира Аръчкова. Тогава тя съобщи, че общинските задължения са 6,6 млн. лева, останали за плащане към „Инвестбанк" по кредита, взет преди два мандата за улици в Смолян. 3 950 000 лв. е безлихвеният кредит от финансовото министерство. Всички останали кредити–около 3,3 млн. лв. са от фонд „ФЛАГ" за изпълнение на проекти.
Венера Аръчкова посочи, че в  края на март изтече споразумението с „Инвестбанк" и от 1-ви април главницата плюс лихвата месечно става близо 300 хил.лв. „За голямо съжаление общинска администрация не може да си позволи такъв ресурс от собствени бюджетни средства", обяви зам.-кметът.
24smolian.com
Изпрати :

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I

 
24 СМОЛЯН