www.24smolian.com

Стартира пилотна практика по разделно събиране на хартия от търговски обекти на територията на Община Чепеларе

петък, 19 август 2016 г.0 коментара

В четвъртък се проведе среща между представители на Община Чепеларе, бизнеса и фирма „МИК 2010", чиито обект на дейност ще бъде разделно сметосъбиране на отпадъци. Срещата бе инициирана от г-жа Славка Чакърова - кмет на Община Чепеларе, с цел да се разясни въвеждането на разделно събиране на хартия от търговските обекти. Ще бъде изготвен график за дните, в които фирмата ще минава през търговските обекти, генериращи такъв вид отпадък, за да събира разделно хартията. Идеята е в нововъведената система за разделно събиране да се включат всички представители на бизнеса, а в последствие да бъдат обхванати административните учреждения и домакинствата на територията на града. На този етап ще се събира разделно само хартия, а в последствие ще се въведе и разделно събиране на останалите видове отпадък от опаковки - метал, пластмаса и стъкло.
Целта на общината е да се намали количеството на отпадъците, извозвани до Регионалното депо „Теклен дол", гр. Смолян, а с това и разходите за транспорт и депониране, които се плащат за тон депониран отпадък.
С въвеждането на разделно събиране на отпадъците, местната власт цели намаляване или запазване размера на такса битови отпадъци. Това може да се случи само, ако всички започнат да спазват ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО отпадъците си. Общината започва да създава условия за това.
24smolian.com
Изпрати :

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I

 
24 СМОЛЯН