www.24smolian.com

Произвеждаме „продукция” за 2,3 млн.лв. на ден

вторник, 18 октомври 2016 г.0 коментара

Регионът е на 16-о място по Брутен вътрешен продукт

Смолянчани произвеждат продукция за 2,3 млн.лв. на ден. Това сочат окончателните данни на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) за областта през 2014 година, обявиха от националната статистика. БВП възлиза на 869 млн.лв. по текущи цени. Обемът пък е с 3,6% повече от създадения през предходната година. Делът на БВП за област Смолян е 1.0% от общо произведения за страната за 2014 г.
На човек от населението се падат 7 554 лв. от стойностния обем на БВП, при 11 574 лева за страната. По този показател регионът се нарежда на 16-о място. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица)-24 982 лв., а с най-ниско-област Силистра с 5 826 лева.
Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2014 г. възлиза на 755 млн.лв. по текущи цени, което представлява 1.0% от добавената стойност за страната.
Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и сектора на индустрията се увеличават спрямо 2013 г. с по 0.6 процентни пункта и достигат съответно 12.3 и 37.4%.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от сектора на услугите е 50.3%, което е с 1.2 процентни пункта по-малко спрямо предходната година, посочват анализатори.
Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика. 

24smolian.com


Изпрати :

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I

 
24 СМОЛЯН