100 дни от мандата и 95 решения на Общинския съвет

Венера Аръчкова е председател на Общинския съвет в Смолян. Тя влиза в екипа на кмета Николай Мелемов през 2011 година, поемайки финансовия ресор на Общината, от 2015-та е в позицията на зам.-кмет. Резултатите, които отчете местната администрация по време на предишния мандат бяха в основата на всички отлични оценки от страна на Финансовото министерство и контролните органи.


-Г-жа Аръчкова, изминаха 100 дни от началото на мандата на настоящия Общински съвет в Смолян, как бихте ги оценили?
-Едно добро начало. На първото заседание бе направена организацията за дейността на Общински съвет – Смолян, бяха определени комисиите и техния състав с цел  осъществяването на дейността в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и Правилника за дейността на Общински съвет – Смолян. През настоящия мандат Общинският съвет и неговите постоянни комисии работят отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. Целите са: ползотворна работа в комисии, добър и професионален тон, уважение на мнението на всеки общински съветник

-Колко решения бяха взети от разпоредителния орган и може ли да ги степенувате по важност?
-От началото на мандата през ноември м.г. до момента Общински съвет – Смолян проведе 5 заседания, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник. В тези пет сесии са взети 95 решения. Всяко едно от тях има своята важност и тежест, отговорност към гражданите. Ако все пак трябва да ги степенувам, то на първо място е приемането на бюджета за тази година. Решението за структурата и общата числеността на общинска администрация; Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян; Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на ОбщинаСмолян; План-сметка сметосъбиране; нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян; Отмяна на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян и приемане на нова Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян. Отмяна на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян и приемане на нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян. Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян; Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2019 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост; Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; Кандидатстване на Община Смолян по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“; Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020-2023 г.; Вземане на решение за отпускане еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян; Продажба на общински  имоти; Одобряване на Подробни устройствени планове; Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти и доста различни по своето естество.
В деловодството на Общински съвет са постъпили молби, жалби, искания и заявления от граждани и учреждения, както и писма от различни институции, физически и юридически лица, сдружения и други. По настояване на инициативен комитет за с.Могилица бе проведена среща с участието на доста общински съветници от всички политически групи.          

-В последните години се смениха доста председатели на ОбС, това не говореше добре за атмосферата в органа, създаваше усещане на несигурност. Какво е положението в този мандат?

-Не мога да преценя. Мисля, че е много рано. Но натрупания от мен опит, способностите за комуникация и работа в екип, ще ми бъдат от полза. Мисля, че добрият тон, диалог и уважение на мнението на всеки общински съветник ще доведат до добра атмосфера и вземане на конструктивни решения в полза на гражданите

-Само разпределението на силите ли гарантира спокойна атмосфера за работа в ОбС?
-Категорично НЕ! Спокойствието, добрата атмосфера, правилните решения на Общинския съвет и неговите постоянни комисии на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя правилник за организацията и взаимодействията му с общинската администрация, трябва да бъдат в полза на хората, дали своя вот за Нас.

-Доста бе разклатено доверието в Общинския съвет през последните години. Станахме свидетели на работа на инат от страна на съветниците, спъване на бюджета, което бе на път да отприщи доста негативни последици за функционирането на обществени институции, липсата на конструктивен диалог от страна на опозицията ли бе причината за тази несигурност? 
-Общинският съвет и неговите постоянни комисии не работиха отговорно за решаване на общинските проблеми. Взаимодействията му с общинската администрация бе на много ниско ниво. Гонеха се партийни цели, показваха политически пристрастия, липсваше диалог. Като опозиция намираха само кусури в работата, а нямаха достойнство да признаят постиженията и успехите. Обстановката бе тягостна и на моменти непристойна, неприятна и разочароваща гражданите на общината

-Как оценявате експертното ниво на съветниците в този мандат на разпоредителния орган?
-Експертното ниво е много високо – юристи, доктори, икономисти, финансисти, политолог, учители, инженери и други професионалисти в различни области.

-До момента, в тези сто дни от началото на мандата, се вижда една стройна и дисциплинирана обстановка в ОбС. Дори и само на това, че бюджетът, рекорден за последните 15 години като мащаб, бе приет от раз. На какво се дължи?
-Ползотворна работа в комисии, добър и професионален тон, уважение на мнението на всеки съветник. Резултатите са видни. Бюджетът бе приет с подкрепа, получена не само от съветниците от ГЕРБ.

-Годините като зам.-кмет в най-тежкия за Смолян ресор-финансовия, ви спечелиха реномето на „Желязната лейди“ на Общината. Доколко този стил на работа ще се установи и в Общинския съвет?
-Мисля, че с работата си в Общината показах, че съм комуникативен, компромисен, толерантен и диалогичен човек, но не и безгрешен. Винаги съм подчертавала, че една птичка пролет не прави. Екипната работа е резултатна, когато има допълване на професионални умения, вслушване на идеи, конструктивни предложения. Тогава се постигат резултати и дирекцията работи като един смазан механизъм, едно голямо семейство. С този екип постигнахме заверки на Сметна палата без забележки, спечелихме различни награди във финансите, счетоводството и системата за финансово управление и контрол. Лично кметът Мелемов получи статуетка като приз за финансовите постижения.
Бяхме номинирани от Националното сдружение на общините, аз лично спечелих приза ФИНАНСИСТ 1, но всичко това бе постигнато благодарение на гласуваното ни доверие от г-н Мелемов като кмет на общината

-Какво ще посъветвате съветниците?
-На първото ни заседание аз им пожелах да са живи, здрави, да не забравят, че сме положили клетва. Тя гласи: „Заклевам се, в името на Република България, да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Смолян и да работя за тяхното благоденствие“. Моят съвет бе да се уважаваме взаимно, да бъдем толерантни, диалогични, да признаваме професионализма на всеки, да работим в ЕКИП и да вземаме правилни решения в полза на хората от общината, гласували ни доверие.

-Какво очаквате в края на мандата?
-Постигнати резултати в дейността на Общинския съвет за подобряване условията на живот на населението в общината, постигане на устойчиво развитие в различните сектори на икономиката. Знам, че мнозина сами виждат и оценяват направеното. Знам, че има и хора, които независимо от това, което виждат, са критични. Знам, че има и такива, които не се интересуват. Искам да благодаря на всички общински съветници за подкрепата и за критиката. Благодаря на всички граждани на общината –затова, че в ежедневните си срещи с тях разбираме кои са важните за общината цели и задачи. И които се стремим да реализираме чрез знанията и уменията, притежавани от общинските съветници.
Очаквам всички да работят отговорно и всеотдайно, да се вслушват в съветите и критиките, да се учат от пропуските и да надграждат постигнатото. До този момент сме вложили много сили, мъдрост в усилията си да направим Смолян красиво и уютно място. Трябва да продължим.
24smolian.com


Share To:

24rodopiavtor

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Съдържанието на 24smolian.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24smolian.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24smolian.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24smolian.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24smolian.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24smolian.comне носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I