-Д-р Дариткова, за четвърти път поведохте листата на ГЕРБ в област Смолян, с каква нагласа сте за вота в неделя?

-Сериозна отговорност е за четвърти път да си водач на листата на ПП ГЕРБ в региона, защото предизвикателствата в настоящия момент са огромни. За мен е изключително важно доверието на хората, което съм получавала толкова пъти, да бъде оправдано. По този начин подхождам към поредния избор - с отговорност и с надежда да получа подкрепа от жителите на Смолянска област, за да реализираме, както досега, всички поети ангажименти.

 

-На какъв отбор сте лидер?

-Винаги за Смолянска област и като цяло в ГЕРБ сме залагали на професионалисти, доказали се в сферата на тяхната експертиза, на хора с добър обществен облик. Не само на партийни кадри, но и на гражданската квота. Това е силният отбор, който ще отговори на очакванията за развитие в различни сфери и аспекти на обществения и политическия живот, за да реализираме с успех начертаните политики.

 

-Толкова кризи, през които премина ГЕРБ, една от които още не е отшумяла - здравната, как ви се отразиха?

-Наложи се да се справяме с различни кризи през тези години. След 2009-та изведохме страната успешно през финансовата криза и финалът на това е реализираното ни обещание за встъпване на България в Банковия съюз и влизането в чакалнята на Еврозоната. Разбира се, здравната криза е най-голямото предизвикателство пред нас и пред целия свят. Ние водим стабилно България към изхода от нея. Стараем се да преодолеем и последствията на икономическата и социалната криза вследствие на здравната. Това ни направи по-силни, по-уверени, по-опитни, защото изискваше от нас много гъвкавост, много добра реактивност при непрекъснат диалог с всички засегнати от кризата общности.

 

-През всички години като депутат вие не оставихте лекарската си практика. Какво ви носят и какво ви взимат тези два ангажимента?

-Признавам, че усилието е голямо. През този мандат, освен като народен представител и титуляр на практика за първична медицинска помощ, ми се наложи на един етап да давам дежурства и в детското отделение на МБАЛ - Смолян, защото имаше проблем с кадрите. Аз съм заявила, че няма да изоставя лекарската си практика и се старая умело да съчетавам всички ангажименти. Обещах да не изоставям пациентите си,  още когато за първи път поисках доверието на избирателите. Държа на обещанията си. Освен това има и допълнителна полза от работата ми като практикуващ лекар – виждам как на практика се реализират някои от приетите нормативни решения.

 

-Как успяхте във всички тези години да не се компрометирате, да останете почтен човек?

-Имам силата на възпитанието, което съм получила от моите родители. Здраво стъпила съм на земята и съм останала близо до хората, които са ме подкрепяли през цялото време.

 

-Обещахте още първия ден, когато застанахте пред смолянчани, че ще си вдигате телефона. Спазихте ли го?

-Категорично. Всичко пациенти от моята листа могат да го потвърдят. И не само те, а всички, които ми се обаждат.

 

-Как се промени здравната система, откакто вие сте председател на здравната комисия в парламента и най-важното - какви нейни недостатъци се откриха по време на корона-кризата?

-Това, което през 2017-та заложихме като приоритет за новия управленски мандат, беше изграждането на единна Национална здравно-информационна система. Доста елементи от нея са изградени успешно. За съжаление в завършен вид не бе представена до края на мандата. Здравната криза показа, че има голяма потребност от въвеждане на информационно-комуникационни технологии в работата на всички нива на медицинската помощ, от въвеждане на телемедицина. Това ще е приоритет и в следващия мандат. Частично успяхме да изпълним инвестицията в допълнителни профилактични програми, да осигурим достъп до профилактика и допълнителни ваксинационни програми. Смятам, че най-важното предизвикателство е кадровото обезпечаване на системата във всички области. Ние инвестирахме изключително много в здравна инфраструктура, в подобряване на материално-техническата база на лечебните заведения. Много е важно сега да заложим на кадрите, да създадем условия младите лекари да остават в България, повече специалисти по здравни грижи да остават тук, като ги подкрепим както финансово, така и с възможност за специализация и кариерно израстване. 

 

-Конкретно за Смолян какво направихте в сферата на здравеопазването?

-За Смолян бяхме поели ангажимент да открием отделение по инвазивна кардиология в областната болница и това се случи още в първата година на този мандат. Много човешки животи са спасени откак то функционира. Друг поет ангажимент беше да се осигури достъп до различни профилактични прегледи, защото не всички специалисти са налични в нашия регион. Добър пример бяха прегледите за деца, които се организираха от лекари от "Пирогов". Наша цел беше да създадем условия за обучение на медицински сестри в Смолян, за да обезпечим с кадри лечебните заведения в областта. Това се случи благодарение на взаимодействието с Тракийския университет в Стара Загора. Областната болница стана база за обучение и в момента то се провежда дистанционно. Това е начин да се ползват условията на болницата, от друга страна да останат кадри в региона.

 

-Отново упорито се заговори, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества, за да изпълняват по-добре ролята си. Това ли е панацеята за по-добро болнично лечение?

-Това е поредният популистки лозунг,  с който колегите от БСП искат да спечелят повече гласове. Следват резонните въпроси: какво ще бъдат лечебните заведения и как ще протече процесът на преобразуване? Болниците и другите видове лечебни заведения се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, съгласно действащото законодателство от въвеждането на здравноосигурителната система. Дейността им по своята същност не е търговска, но те водят делата си по търговски начин. Лечебните заведения за болнична помощ не могат да извършват търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности. Видът и обхватът на медицинската помощ, която могат да оказват лечебните заведения, са посочени в разрешението им за дейност, издадено от министъра на здравеопазването. Юридическата форма на регистрация няма никакво отношение към това какви медицински услуги ще получават пациентите. Т.е. неясни са ползите за пациентите, ако болниците престанат да бъдат търговски дружества. Отговорното политическо отношение към здравната система изисква комплексен подход и дългосрочна визия.

 

-Когато за първи път се кандидатирахте за депутат преди близо 11 години,  казахте, че системата ще се промени така, че  да се заложи повече на профилактиката и че трябва по-голямата част от грижата да падне върху доболничната помощ, за да не се натоварват болниците и да се реагира своевременно на здравословните проблеми. На този етап в каква степен е изместена тежестта от болничната към доболничната помощ?

-За съжаление тук не сме постигнали съществен напредък, защото все още в българското здравеопазване по-голяма тежест има болничното здравеопазване. Винаги сме били критикувани за големия брой болнични легла, но в условията на пандемия това се оказа предимство. Не успяхме обаче да укрепим достатъчно доболничната помощ. Това е предизвикателство за следващите години. В нашия регион за съжаление намаляват общопрактикуващите лекари. Трябва да се търсят възможности да се утвърди статутът им, за да имат интерес към тази специалност. Да се облекчат процедурите по заемане на свободните практики и започване на специализация. Много полезно за финансовото стабилизиране на общинските лечебни заведения е увеличаването на средствата от бюджета на Министерството на здравеопазването за болниците в отдалечени и трудно достъпни региони. Всички общински болници в областта получават такова допълнително финансиране.

 

-Но не е ли разпределението на тежестта между двата вида медицинска помощ двустранен процес - от една страна държавата, но от друга сме ние, които, загрижени за своето здраве, да търсим навременна медицинска помощ, а не когато вече трябва да постъпим в болница?

-Да, но е факт, че достъпът до медицинска помощ в България е много по-добър от всички останали европейски страни. Пациентът е приет от общопрактикуващия си лекар в момента, в който има потребност, дори без запазен час. Може да получи консултация със специалист в същия ден. Голям проблем е недостатъчно добрата здравна култура, закъснялото търсене на медицинска помощ и неспазването на общоприетите правила за здравословен начин на живот от пациентите. Тук трябва също да насочим усилия.

 

-Какви ще бъдат вашите приоритети за областта и на национално ниво в сферата на здравеопазването?

-На първо място трябва да преодолеем здравната криза, предизвикана от пандемията „коронавирус“. Постигането на максимално ваксинационно покритие на населението ще ни позволи да се върнем към нормалния си начин на живот. За областта най-важно е да осигурим кадри за всички нива на медицинската помощ - първичната, специализираната и болничната. Това означава не само лекари, но и специалисти по здравни грижи. За тази цел са нужни съвместните усилия на държавата, общината и законодателната власт. Друг важен приоритет е да се довърши модернизацията на спешната помощ със строителство и разширение в съществуващия ЦСМП и неговите филиали, както и на отделението за спешна помощ в МБАЛ - Смолян. На национално ниво ще продължим изграждането на Националната здравно информационна система. Гарантираме допълнителни инвестициите в материално-техническата база на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. Ще заложим на информационни кампании, промотиращи здравето и на повече профилактични програми.

 

-На кои избиратели ще разчитате и защо смятате, че ще получите подкрепата им?

-Ние винаги сме търсили консенсус и обединение. Затова разчитам на избирателите, които да припознаят нас като носители на тяхното доверие и като гарант за изпълнение на програмата, която сме предложили. Във времето винаги сме държали на думата си и не сме ги подвели.

 

-Един личен въпрос – вие и семейството ви имате ли задължения към държавата?

-Никакви. И това може да се провери.

 

ВИЗИТКА: Д-р Даниела Дариткова е народен представител от 2009 г. насам. Председател е на ПГ на ГЕРБ, председател на комисията по здравеопазване в Народното събрание. Член е на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Завършила е Санкт-Петербургския педиатричен институт. Магистър по медицина и здравен мениджмънт, специалист по педиатрия и обща медицина. Работи като титуляр на първична медицинска помощ. Омъжена, с едно дете. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Share To:

24rodopiavtor

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Съдържанието на 24smolian.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24smolian.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24smolian.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24smolian.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24smolian.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24smolian.comне носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I