„Гордея се с всеки един от екипа ми. Те са прекрасни хора и професионалисти. 40% от листата са представители на гражданска квота, а чрез останалите 60% залагаме на утвърдените партийни лица, с които повече от десетилетие развиваме идеите и политиките на ГЕРБ“, заяви кандидатът за кмет на Смолян Николай Мелемов.
Той подчерта, че в листата на ГЕРБ има предимно млади хора, от които очаква енергия, новаторство, смелост и нови знания.
„Смятаме, че с тази листа отново ще бъдем първа политическа сила. Надяваме се да постигнем убедително мнозинство в следващия Общински съвет, за да реализираме своите намерения, заложени в предизборната ни програма“, посочи Мелемов.
По думите му предстои интересна кампания, която приема като състезание за доверието на неговите съграждани.
„Сигурно ще чуем много неща за себе си, които самите ние не знаем и не подозираме. Но аз съм убеден в мъдростта на родопчани да отсеят истината от лъжата. Нашата сила е в истината, дори тя да не е лъскава!“, подчерта той.

Кандидати за общински съветници от ПП ГЕРБ с номер 43 в бюлетината и техните преференциални номера в листата:

101.МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ е роден на 30 декември 1982 г. Той е магистър по право от Пловдивския университет. Работил е в пловдивска адвокатска кантора. Бил е юрисконсулт в международна компания в сферата на недвижимите имоти, в Областната администрация на Смолян и в Държавен фонд „Земеделие“. От 2011 г. е заместник-кмет на община Смолян. От 4 г. е гост-преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, филиал Смолян.  Семеен, с едно дете.
102.ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА е родена на 9 октомври 1962 г. Бакалавър е по „Счетоводство и контрол“ и магистър „Финансов мениджмънт“ от ПУ „Паисий Хилендарски“. Притежава сертификати по „Международни счетоводни стандарти“. Била е един мандат общински съветник. Преди това е работила като счетоводител, зам.-главен и главен счетоводител. Била е управител на фирма и гл. счетоводител на дружество. От 2011 до 2015 г. е директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян. През последните 4 г. е зам.-кмет с ресор финанси. Семейна, с две деца.103.АНГЕЛ НИКОЛАЕВ БЕЗЕРГЯНОВ е роден на 15 октомври 1986 г. Той е магистър по право. Работил е в сдружение „Екосвят Родопи“ и в Областния информационен център. От 4 г. е на длъжност юрист-консулт в Държавно горско стопанство – Смилян. Областен координатор е на Младежката структура на ГЕРБ в Смолян. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Не е семеен. 


104.ПЕТЪР СТЕФАНОВ МИРЧЕВ е роден на 22 април 1981 г. Магистър е по право. От 2008 г. има собствена адвокатска кантора. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Семеен, с едно дете.  Гражданска квота.
105.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГАДЖЕВА е родена на 13 юни 1974 г. Тя е инженер по „Екология и опазване на околната среда“. Има 20 г. стаж в Регионалната инспекция по опазване на околната среда, част от които като неин директор, както и понастоящем. Семейна, с две деца. Гражданска квота.106.ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ КОСТОВ е на 36 г. Роден е в Пловдив. Има две магистратури - по "Счетоводство" в УНСС – София, и "Европейски експерт по земеделие и селски райони" в Аграрен университет - Пловдив. От 2009 г. работи като експерт ДФ „Земеделие, а от 4 г. е Директор на областна дирекция на ДФ"Земеделие" – Смолян. Семеен, с две деца.


107.ТОДОР КИРИЛОВ МИТОВ е роден на 29 август 1988 г. Бакалавър е по специалността „Бизнес администрация“ в Американския университет в България. Има магистърска степен по „Предприемачество и иновации“  от „Бизнес Университет ЕСАДЕ“ - Барселона, Испания. Семеен, с две деца. Гражданска квота.108. Д-Р ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЯНЕВ е роден на 28 ноември 1981 г. в Смолян. Завършил е медицина, специалност „Очни болести“. Четири години е специализирал в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"- София. Над 6 г.е ординатор в очно отделение на МБАЛ-Смолян. От 5 г. работи и в специализиран кабинет по очни болести в Смолян и Златоград. Семеен, с две деца. Гражданска квота.


109.БОЖИДАР ОГНЯНОВ ШУМАНОВ е роден на 11 януари 1990 г. в Смолян. Завършил е висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“- София. Магистър е по право. От 2015 г. до момента работи като главен специалист застраховане в „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД-Смолян. Несемеен.110.СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ е роден на 20 януари 1958 г. в гр. Пловдив. Завършил висше образование по специалността  „Икономика на АПП“ (ВИИ – София), „Международна търговия“ (ПУ – Пловдив), „История“ (НБУ). Работил в областта бюджет и финанси в държавни и частни учреждения. Бил е и зам.-областен управител на Пловдивска и на Смолянска област. Общински съветник три мандата, два мандата съдебен заседател в Окръжен съд - Смолян.  Има едно дете. Гражданска квота.
111.МАРИЯ ВАСИЛЕВА СЕМЕРДЖИЕВА е родена на 23 ноември 1973 г. Тя е магистър по начална училищна педагогика, специална педагогика и училищна психология. 12 г. е била ръководител на Регионален център за подкрепа в процеса на приобщаващото образование. През 2017 г. е била съветник на министъра на образованието и науката. От 2 г. е началник на Регионално управление на образованието в Смолян. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Семейна, с две деца.  
112.СОФКА ЯСЕНОВА ИВАНОВА е родена на 30 януари 1962 г. Тя е магистър „Педагогика на трудово- политехническо образование“. Магистър по „Дизайн и технология на облеклото“. 35 г. работи в Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – Смолян. Подготвя ученици от Смолян за участие в общински конкурси и конференции на различни теми. Общински съветник в мандат от 2011-2015 г. Семейна, с две деца.

113.ИВАЙЛО БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ е роден на 27 март 1977 г. Той е бакалавър по „Стопанско управление“. Целият му трудов стаж от 20 години е в частния бизнес. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Семеен, с две деца. . Гражданска квота!
114.ЦВЕТАНКА ТИНКОВА ИЛИЕВА е родена на 24 февруари 1961 г. в с.Момчиловци, обл.Смолян. Тя е бакалавър по специалностите „История“ и „География“. От 1988 г. работи в Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково, като организатор „Художествено-творческа дейност“ и „Ръководител програми“, а от 2008 г. до днес е на длъжност „Читалищен секретар“. През 1993 г. поставя началото на Младежки театър „Ирис“, като започва да работи с млади дарования от града и региона. Има над 30 театрални постановки. Режисьор е на всички концертни и другите сценични изяви на читалището от общата художествена дейност. Работила е и като водеща в "Родопа Радио", "Радио Контакт" и "Радио 1".

115.ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ е роден на 9 септември 1958 г. Има висше образование по специалността „География и психология“ от Софийския университет и „История“ от Пловдивския университет. Има 11 г. стаж като учител и заместник-директор в ТМТ „Христо Ботев“. 21 г. е работил в Криминална полиция към Областната дирекция на МВР – Смолян.  Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Има един син.

116.Д-Р ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕЛЧЕВ е роден на 1 юни 1980 г. Завършил е медицина, специалност „Акушерство и гинекология“. Над 10 г. работи в МБАЛ – Смолян в Акушеро-гинекологичното отделение. Семеен, с едно дете. Гражданска квота.
117.АНДРИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ е роден на 14 септември 1963 г. Той е магистър по специалността „Мениджмънт в сценичните изкуства“ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 22 години е актьор в Родопския драматичен театър, 11 г. ръководи „Радио Едно“. От 4 г. е заместник-областен управител на Смолян. От 6 г. е главен художествен ръководител на ФА „Родопа“. Семеен, с  три деца.


118.МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СИВКОВА е родена на 30 ноември 1965 г. Висшето й образование е „Счетоводство и контрол в непроизводствена сфера“. Има следдипломна квалификация по „Право“. Осем години е работила по специалността си в „Пампорово“ АД, 5 г. в „Арексим Инженеринг“. От 2012 г. До 2016 г. е била банков служител в „Интернешънъл Асет Банк“. В момента работи като главен експерт в РИОСВ – Смолян. Два мандата е съдебен заседател. Два мандата общински съветник. Семейна, с две деца.119.БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ e роден на 29 ноември 1972 г. Завършил е Техникума по автотранспорт в града. Предприемач. Общински съветник в мандат от 2011-2015 г. Семеен, с две деца. 

120.ЕЛИН САШОВ ЛИЛОВ е роден на 11 февруари 1973 г. Той е магистър по горско стопанство. Преминал е  следдипломна квалификация  по „Управление на горското стопанство”. 6 г. е работил в Горско стопанство – Смолян, 8 г. - в Регионалната дирекция по горите – Смолян, и 8 г. - в Южноцентралното държавно предприятие. Общински съветник в мандат от 2011-2015 г.  Семеен, с две деца. Гражданска квота.

121.Д-Р АТАНАС РАЙЧЕВ БЕЛЧИЛОВ е роден на 31 декември 1975 г. в гр. Смолян. Завършил е медицина в Медицински университет- София. Специализирал хирургия към Медицински университет – Пловдив. Близо 20 г. работи в МБАЛ- Смолян. Семеен, с две деца. Гражданска квота.122.ВАСИЛ ЗАРКОВ КУТЛЕВ е роден 8 ноември 1987 г.в гр.Смолян. Студент е в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност "Туризъм" . Има частен бизнес в сферата на туризма. Семеен, с едно дете.
123.ХРИСТО ПЕТРОВ КИМЕНОВ е роден на 13 юли 1993 г. в гр. Смолян. По професия е икономист. Има магистърска степен по "Счетоводство и анализ". Музикант. Работи в община Смолян като младши експерт - финансов контрол. Несемеен. Гражданска квота.
124.Д-Р НИНА ЮЛИЯНОВА КАРОВА е родена на 9 юни 1989 г. в гр. Смолян. Завършила е медицина в Стара Загора. Работила е в Технически университет - Мюнхен, Германия. В момента е част от екипа на Акушеро-гинекологично и Спешно отделение на МБАЛ - Смолян. Участва в доброволчески обществени инициативи.125.ПЕТЪР ХРИСТОВ ЯНЕВ е роден на 5 юли 1967 г. Известен в страната и извън нея гайдар. Завършил е музикалното училище в Широка лъка. От 30 г. работи във Фолклорен ансамбъл „Родопа“. Членува в Църковното настоятелство на село Бостина. Семеен, с две деца. Гражданска квота.126.ИНЖ. СЛАВИ СТАНЧЕВ ГЛУХОВ е роден на 12 юни 1985 г. Той е инженер „Компютърни системи“. Работи като ИТ-мениджър на ПУ "Паисий Хилендарски" . Докторант е по информатика, магистър „Компютърни системи и технологии“, магистър "Публична администрация". Председател и основател е на младежко сдружение за хора със увреждания "Заедно към бъдещето". Участник в множество проекти за социално предприемачество и за хора с уреждания. Гражданска квота.
127.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БАЛИЙСКА е родена на 8 септември 1974 година. Завършила е магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски”. От 2006 г. работи в сферата на образованието, като учител по информатика и информационни технологии в СУ „Отец Паисий“ град Смолян, ресурсен учител към РЦПППО - Смолян. От 2016 г. изпълнява длъжността директор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - село Смилян. Семейна, с две деца.

128.ВЕСЕЛИН ДИНКОВ ГРАШЕВ е роден на 10 септември 1984 г. в гр. Сливен. Живее в Смолян от 1985 г. Има висше образование от ПУ “Паисий Хилендарски” - филиал гр. Смолян по специалността “Екология и опазване на околната среда”. Има две магистратури – по “Публична администрация” от Пловдивския университет и “Счетоводство и контрол” от УНСС. От октомври 2016 г. работя в ТП на НОИ - гр. Смолян, на длъжност старши експерт в сектор „Отпускане на пенсии“. Несемеен.
129.РОСЕН МИТКОВ ШЕХОВ е роден на 5 септември 1957 г. в с. Буката, община Смолян. Средното си образование е завършил в ПМГ „Васил Левски“, специалност „Програмист“. От 1995 до 2007 г. е кмет на с. Могилица. В момента е ръководител на мини ВЕЦ.
Купуването и продаването на гласове е престъпление


Share To:

24rodopiavtor

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Съдържанието на 24smolian.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24smolian.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24smolian.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24smolian.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24smolian.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24smolian.comне носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I